Service / teknisk bistand slushmaskin

Har du problemer med maskinen din, trenger den service?

Send gjerne en mail på post@mrslush.no merket ”teknisk” eller ring oss på 51 51 03 50 og spør etter tekniskansvarlig så kan vi hjelpe deg med de fleste spørsmål angående din slushmaskin. Vi kan også avtale at du sender maskinen inn til vårt verksted. Da setter du maskinen på en ½ pall og vi bestiller henting med PostNord, vi har gode priser på frakt av maskiner T/R og du blir kun fakturert for den reelle frakten.

Når vi får maskinen din inn så kan vi også benytte anledningen til å vaske den grundig både på innsiden og utsiden, samt å smøre den opp. Over tid blir det gjerne mye støv inni maskinen (ikke bare på kjølerillene/kondensatoren), og den beste måten å få den ren på  er å ta hele maskinen inn i en dusj og vaske med varmt vann og en spesialsåpe.

Vanlige spørsmål og svar

En slushmaskin er svært enkel i bruk. Knapperadene varierer noe avhengig av modell, men i det store og hele er det to ting man må tenke på til daglig.

Dette er: Frysemodus (dag), og kjølemodus (natt).

I frysemodus vil maskinen fryse helt til en får slush i beholderen. En føler i røremotoren merker automatisk når innholdet i beholderen er frosset nok, og slår så automatisk av og på frysinga slik at slushen holdes slik den skal være.

I kjølemodus holder maskinen beholderens innhold kaldt, men det vil ikke være frosset.
Det er en stor fordel for maskinen at den settes i kjølemodus når utsalgsstedet er stengt. Dette er med på å drastisk forlenge maskinens levetid. Det forbruker også mye mindre strøm.

Slå av og tøm maskinen for slush. Spyl gjerne gjennom med lunkent vann for å fjerne rester av slush.
Ta beholderen av maskinen. Demonter tappekranen.

Vask alt i varmt såpevann. Smør så opp alle pakningene i tappekranen med medfølgende smørefett, eventuelt vaselin, og monter denne igjen. Sjekk at den bakre pakningen på maskinen sitter som den skal før du skyver beholderen tilbake på plass.

MrSlush skal blandes ut i forholdet 1:4, altså 1 liter PreMix og 4 liter vann som da gir 5 liter ferdig slush.

Blandekanne kan du bestille sammen med dine slushvarer. Det er viktig at en ikke avviker fra dette blandingsforholdet, da spesielt for tynt blandet slush kan skade maskinen. Maskinen vil da fryse for mye, som kan gjøre at både rørespiral brekker av og/eller at røremotoren ryker. Ved slike skader på maskinen må en som kunde selv dekke kostnader forbundet med reparasjon.

Åpne frontdekselet. Sett inn isblokken og posisjoner så den står midstilt. Skru ned platen med «ispiggene» ved å bruke sveivehåndtaket på siden. Stram til akkurat passe slik at piggene tar tak i isblokken.

Lukk frontdekselet. Maskinen vil ikke starte om dekselet ikke er lukket på plass. Eventuelt juster knivbladet slik at det høvler isblokken til ønsket konsistens på «snøen».

Skru på maskinen og samle opp “snøen” i et beger. Du kan justere på knivbladet underveis ved behov.

NB! Temperer isblokken før den settes inn i Shave Ice maskinen. Ta ut isbøtten fra frysen 20 minutter før den skal brukes slik at den blir våt og ikke «klebrig» og iskald.

Se/skriv ut veiledning med bilder (PDF).

Videoer

Renhold og smøring CAB og Simonelli slushmaskin

Renhold og smøring Granitime slushmaskin

Hvordan skifte røremotor på slushmaskin