Service / teknisk bistand slushmaskin

Har du problemer med maskinen din, trenger den service?

Send gjerne en mail på service@mrslush.no merket ”tekninsk” eller ring oss på 5151 0350 og spør etter tekniskansvarlig så kan vi hjelpe deg med de fleste spørsmål angående din slushmaskin. Vi kan også avtale at du sender maskinen inn til vårt verksted. Da setter du maskinen på en ½ pall og vi bestiller henting med PostNord, vi har gode priser på frakt av maskiner T/R og du blir kun fakturert for den reelle frakten.

Når vi får maskinen din inn så kan vi også benytte anledningen til å vaske den grundig både på innsiden og utsiden, samt å smøre den opp. Over tid blir det gjerne mye støv inni maskinen (ikke bare på kjølerillene/kondensatoren), og den beste måten å få den ren på  er å ta hele maskinen inn i en dusj og vaske med varmt vann og en spesialsåpe.

Vanlige spørsmål og svar

Hvordan bruke slushmaskin

En slushmaskin er svært enkel i bruk. Knapperadene varierer noe avhengig av modell, men i det store og hele er det to ting man må tenke på til daglig.

Dette er: Frysemodus (dag), og kjølemodus (natt).

I frysemodus vil maskinen fryse helt til en får slush i beholderen. En føler i røremotoren merker automatisk når innholdet i beholderen er frosset nok, og slår så automatisk av og på frysinga slik at slushen holdes slik den skal være.

I kjølemodus holder maskinen beholderens innhold kaldt, men det vil ikke være frosset.
Det er en stor fordel for maskinen at den settes i kjølemodus når utsalgsstedet er stengt. Dette er med på å drastisk forlenge maskinens levetid. Det forbruker også mye mindre strøm.

Hvordan vaske slushmaskin

Slå av og tøm maskinen for slush. Spyl gjerne gjennom med lunkent vann for å fjerne rester av slush.
Ta beholderen av maskinen. Demonter tappekranen.

Vask alt i varmt såpevann. Smør så opp alle pakningene i tappekranen med medfølgende smørefett, eventuelt vaselin, og monter denne igjen. Sjekk at den bakre pakningen på maskinen sitter som den skal før du skyver beholderen tilbake på plass.

Blandingsforhold slushmaskin

MrSlush skal blandes ut i forholdet 1:4, altså 1 liter PreMix og 4 liter vann som da gir 5 liter ferdig slush.

Blandekanne kan du bestille sammen med dine slushvarer. Det er viktig at en ikke avviker fra dette blandingsforholdet, da spesielt for tynt blandet slush kan skade maskinen. Maskinen vil da fryse for mye, som kan gjøre at både rørespiral brekker av og/eller at røremotoren ryker. Ved slike skader på maskinen må en som kunde selv dekke kostnader forbundet med reparasjon.

Link til renholdsskjema: Renholdsskjema

Link til bestilling av deler: Bestilling av deler