Bacon snacks A3 plakat

A3 plakat med boble for å skrive inn pris.

Bacon snack plakat. Foto.